Treniraj lako

Benefiti

Uz sistem Treniraj Lako možeš zaboraviti na rokovnik ili Excel u kojoj si do sada vodio evidenciju i napredak članova svoga kluba. Pogledajte šta sve sistem nudi i kako radi kako bi ti olakšao svakodnevni rad i vođenje sportskog kluba. 

Ako ti se sistem svidi, slobodno se javi preko kontakt forme ili na email da popričamo i vidimo da li bi vam sistem odgovarao prije samog početka korištenja a možete da se i registujete i probate sami.

Evidencija članova

Uvođenjem našeg sportskog sistema, prisustvo vaših članova će postati mnogo efikasnije i organizovanije. Takođe ćete osloboditi dragocjeno vrijeme koje biste inače potrošili na administrativne zadatke, omogućavajući vam da se usmjerite na ono što je zaista važno – razvoj vašeg sportskog kluba i zadovoljstvo članova.

Treniraj Lako Members

Jedan od najznačajnijih benefita našeg sistema je činjenica da omogućava da članstvo vašeg kluba upravljate na jednom centralnom mestu, olakšavajući vam pristup i ažuriranje informacija o svim članovima.

Prisustva članova

Evidencije prisustva članova znaju da oduzimaju dosta vremena posebno ako se treninzi održavaju na dvije odvojene lokacije. Pa treneri moraju da provjeravaju da li je član na jednoj ili drugoj lokaciji. Na ovaj način putem svoje mobilne aplikacije brzo i jednostavno mogu da unesu prisustvo članova koji su kod njih na treningu, a nakon treninga one koje nije ni jedan trener označio samo označe da nisu prisustvovali treningu i završe taj dio posla.

Nakon što treneri odrade ovaj dio posla, uprava kluba na jednostavan i lak način može da reaguje da li kod roditelja ili na neki drugi način ako se član ne pojavljuje na treninzima i na vrijeme riješi potencijalni problem.

Napredak i zapažanja

Članove jako motiviše da nastave sa treniranjem ako vide da to što rade ima napretka u rezultatima. Roditelje takođe motiviše pogled na napredak svoje djece jer znaju da im djeca sto ne sjede pred ekranima već čine nešto dobro za sebe i svoje zdravlje ali i da ima napretka.

Treneri vole da osim vodđenja evidencije prisustva da prate napredak pojedinih članova kako bi ih laše pripremili za takmičenja ali i da vide kako im članovi napreduju i koliko se trude ali i na kraju na kojim stvarima trebaju da više rade sa svojim članovima. Da bi to znali moraju redovno da vrše mjerenja i napredovanja svojih članova. To mogu da urade preko svoje aplikacije.

Uplate članova

Većina klubova su neprofitne organizacije, što znači da se moraju snalaziti za novac. Pa tako da mnogi naplaćuju članarine od roditelja djece. Na taj način se financiraju i odlaženja na važna takmičenja i turnire ali i za plate i doprinose trenera i održavanje samog kluba.

Tako da je evidencija uplata članova od jako velike važnosti. A kako je klub veći i broji više članova, sve je teže pratiti ko je platio ko nije, ko je platio mjesec-dva u napred a ko kasni. Na ovaj način se to lako riješava a roditelji na svojoj aplikaciji jasno vide šta je plaćeno a šta nije. Rezultat – redovnije uplate članarina bez stresa za trenere da opominju roditelje kad šta i kako treba da plate.

Prisustvo trenera

Većina trenera radi u klubovima po ugovorima o djelu ili su plaćeni po satu ili po održanom treningu. Zbog toga je važno da treneri unose svoje prisustvo na treninzima na osnovu koje vlasnici klubova imaju jasniju sliku u to.

U slučaju da treneri zaborave ili pogriješe tokom unosa kroz svoju aplikaciju, vlasnici i uprava kluba može da postavi tačne podatke i pregleda unešene vrijednosti.

Aplikacija za trenere

Jedan od ciljeva ovog projekta je da se olaksa rad trenerima. Da im se smanji pritisak zapisivanja i prepisivanja na razne papire i rokovnike kao i da uvijek sa sobom imaju sve ono što im je potrebno da održe kvalitetan trening. 

Osim unošenja prisustva za članove mogu na licu mjesta, tokom treninga, da vrše mjerenja i upisuju napredak članova. Takođe mogu da vide najavljeni (ne)dolazak članova na trening, unositi planove treninga za grupu ili pojedinačne članove.

Aplikacija za članove i aplikacija za roditelje

Roditelji i članovi su jako bitan element ovog sistema. I bez njega klubovi praktično nemaju razlog postojanja. Zbog toga smo se potrudili i roditeljima i njihovoj djeci da omogućimo pravovremene povratne informacije kroz mobilne aplikacije.

Roditelji imaju uvid u napredak, rezultate i prisustvo svoje djece a članovi mogu da imaju uvid u svoj napredak. Ovako nešto se pokazalo jako motivišuće kako za članove tako i za njihove roditelje, da znaju da im djeca napreduju i rednovno posjećuju treninge, posebno kod starijeg uzrasta.

Ako ti se sistem svidi, slobodno se javi preko kontakt forme ili na email da popričamo i vidimo da li bi vam sistem odgovarao prije samog početka korištenja a možete da se i registujete i probate sami.